Fòrum de Governança Albert Oriol BOSCH

Els òrgans de govern són instruments d’una cultura participativa que retorna poder als ciutadans i fomenta el creixement estructural de la societat civil

Albert Oriol Bosch